Изтегли нашата презентация
Черноморски център
за хидроизолации

Битумни хидроизолации INDEX

Фирма „INDEX“ е създадена през 1978 г. във Верона, Италия. Не след дълго компанията се превръща в една от водещите фирми-производители на световния пазар на хидроизолации от битум, модифициран с АРР (атактен полипропилен полимери).

 

Предлагаме ви следните видове битумни хидроизолационни материали:

 

DEFEND ANTIROOF: еластомерна полимер – битумна хидроизолационна мембрана с противокоренови добавки за защита при покриви и градини, в основи и покриви с тежка защита от чакъл (АРР до -5 ºС). 

 

Тази хидроизолация е устойчива на действието на кореновата система на растенията. Веднъж положена, тя се превръща в надеждна бариера срещу корените. Притежава голяма еластичност и обработваемост в процеса на полагане. Забавя развитието на кореновата система. Удобна е за полагане както с топлобитумно лепило, така и газопламъчно. Армировката на мембраната е от „нетъкан” спънбонд полиестер с голям грамаж. Армировката е изотропна, кореноустойчива, термично фиксирана, характеризираща се с механична устойчивост, добър коефициент на удължение и отлична устойчивост на пробив и разкъсване.Полага се като последен пласт в хидроизолационната система в контакт с почвата. 

 

MODO: това е армирана еластомерна полимер – битумна хидроизолационна мембрана (АРР до -5 ºС). 

Предлага се в два варианта – Modopolyester с армировка от негниещ нетъкан полиестер, стабилизиран със стъклен воал и ModoV– мембрана, армирана с негниещ стъклен воал.

И двата варианта притежават отлични технически характеристики, които позволяват полагането им както при ново строителство, така и при ремонт на стари покриви. Приложими са при различни видове покриви конструкции: монолитни или сглобяеми стоманобетонни конструкции, дървени конструкции, върху стандартни топлоизолационни материали; при различни елементи от сграда: тераси, плоски и скатни покриви, изолационни покрития и стени в контакт със земята.

 

TESTUDO 16: Еласто-пластомерна полимер-битумна хидроизолационна мембрана с армировка от нетъкан спънбонд полиестер (APP -15°С).

Мембраната се предлага в две разновидности - Testudo Spunbond Poliester 16 и Mineral Testudo Spunbond Poliester 16.

Мембраните „TESTUDO SPUNBOND POLIESTER” са произведени от дестилиран битум, модифициран с голямо количество еластомерни полимери и пластомери. Тази модификация подобрява техническите характеристики на битума, главно в по-дългия живот и устойчивост при ниски и високи температури, като не намалява добрата адхезия и изключителните хидроизолационни свойства на материала.

Долната повърхност на всички видове мембрани от типа „TESTUDO” е покрита с тънък полиетиленов филм „Flamina”(Фламина), който се свива и топи при газопламъчно полагане. 

 Освен това повърхността е релефна, което осигурява качественото отвеждане на парата, когато хидроизолацията е положена свободно или е точково залепена. Горната повърхност е покрита с талк, което позволява лесното развиване на ролките, бързо и лесно залепване на снадките, както и добра адхезия със скоро положен горещ асфалт за пътна настилка.

Горната повърхност е покрита с лека защита от минерални шисти, положени чрез напръскване и горещо пресоване, с изключение на надлъжните лентите за застъпване покрити с полиетиленов филм (Фламина).        

Отличните характеристики на якост и еластичност на мембраните "TESTUDO" позволяват полагането им в еднопластови и многопластови системи както за промишлено, така и за гражданско строителство, при нови сгради или стари такива.

 

HELASTOPLAY-Армирана еластомерна полимер-битумна хидроизолационна мембрана (SBS -10°С).

„HELASTOPLAY” са еластомер полимер-битумни хидроизолационни мембрани. Химическият състав на мембраната е от стирен-бутадиен-стирени(СБС), който придава на разтвора висока еластичност и огъваемост при ниски температури. Материалиът се характеризира с топлинна устойчивост, улеснения монтаж на мембраната по време на летния сезон, като същевременно запазва изключителната еластичност на битумният разтвор.

Предлага се също в две разновидности - Helastoplay Polyester и Mineral Helastoplay Polyester.

При Helastoplay Polyester двете страни на мембраната са покрити с тънък полиетиленов филм „Фламина” (Flamina), който се свива и топи при газопламъчно нагряване, като осигурява добра адхезия на битума както в зоните на застъпване, така и към основата.

При Mineral Helastoplay Polyester долната повърхност на мембраните е покрита с тънък полиетиленов филм (Фламина).
Горната повърхност е покривта с лека защита от минерални шисти, положени чрез напръскване и горещо пресоване, с изключение на надлъжните лентите за застъпване.

Благодарение на високата си еластичност при ниски температури, мембраните могат да се полагат на места със студен климат, където традиционните битумни мембрани са неподходящи.
Употребяват се и при скатни и плоски покриви, бетонни повърхности, при монолитни или сглобяеми конструкции, метални покриви, дървени конструкции. Също така са подходящи за употреба върху топлоизолационни елементи и при обърнати покриви.
„HELASTOPLAY” може да бъде използван и при реновация на покриви защото е съвместим със стари битумни покрития.

 

SIRIO-армирана пластомерна, полимер-битумна хидроизолационна мембрана, произведена от дестилиран битум и пластомери (APP -5°С).

Мембраните „SIRIO” са произведени от дестилиран битум, модифициран с еластомерни и пластомерни полимери. Тази модификация подобрява техническите характеристики на битума, главно в по-дългия живот и устойчивост при ниски и високи температури, като запазва добрата адхезия и изключителните хидроизолационни свойства на материала.

Предлагат се в три разновидности: Sirio Polyester, Mineral Sirio и Polyester Sirio/V.

 

„SIRIO P” и „SIRIO V” 
Горната повърхност и на двете мембрани е покрита с талк, който позволява лесно развиване и полагане на мембраните.Долната повърхност е покрита с тънък полиетиленов филм „Flamina” (Фламина), който се свива и топи при газопламъчно полагане.

 

„MINERAL SIRIO P”
Горната повърхност е покривта с лека защита от минерални шисти, положени чрез напръскване и горещо пресоване, с изключение на надлъжните лентите за застъпване.
Долната повърхност на мембраната е покрита с тънък полиетиленов филм (Фламина). Така се осигурява бързо и надеждно залепване на мембраната към основата и в зоната на застъпване на съседните платна.Отличните технически характеристики на мембраните „SIRIO” обуславят използването им в страни с умерен климат. Те намират приложение в еднопластови и в двупластови системи, както при ново строителство, така и при ремонт на стари покриви: различни видове покриви конструкции: монолитни или сглобяеми стоманобетонни конструкции, дървени конструкции, върху стандартни топлоизолационни материали и при различниелементи от сграда: тераси, плоски и скатни покриви, изолационни покрития и стени в контакт със земята.

 

ELASTOCENE- армирана еластопластомерна, полимер-битумана хидроизолационна мембрана, произведена от дестилиран битум, еластомери и полиолефин кополимери (SBS -20°С).

Мембраните „ELASTOCENE” са произведени от дестилиран битум, модифициран с еластомери и полиолефин кополимери. Те са гъвкави при ниски температури, устойчиви на топлина и запазват своята еластичност. Отличават се с високи адхезионни свойства и гъвкавост в сравнение с конвенционалните битумни мембрани, което им позволя по-здраво и дълготрайно свързване при застъпванията.

Предлагат се в 4 разновидности:  Elastocene Polyester, Mineral Elastocene Polyester, Elastocene/V и Elastocene Polyester-GL.

 

„ELASTOCENE”
Долната повърхност на мембраните е покрита с тънък полиетиленов филм „Flamina”(Фламина), който се свива и топи пригазопламъчно полагане.

 Горната повърхност е от „Texflamina”(Тексфламина) – ново мултифункционално завършващо покритие, състоящо се от нетъкан синтетичен текстил, топящ се при нагряване.

„MINERAL ELASTOCENE P”
Долната повърхност на мембраните е покрита с тънък полиетиленов филм „Flamina”(Фламина).

Горната повърхност е покрита с лека защита от минерални шисти, положени чрез напръскване и горещо пресоване, с изключение на надлъжните лентите за застъпване. Мембраните от този вид са здрави и еластични; могат да се полагат целогодишно; не се свиват при високи температури, благодарение на композитната армировка устойчива на стареене; дългосрочно запазват еластичността си; притежават по-здрава връзка на снадките в сравнение със стандартните битумни мембрани, както и по-голяма устойчивост във времето!

 

Мембраните „ELASTOCENE” обуславят възможността за приложение в разнообразни области. Те могат да бъдат полагани както в еднопластови, така и в многопластови системи за гарантиране на качествена и дълготрайна хидроизолация. „ELASTOCENE POLYESTER-GL” може да бъде полагана в един пласт.


„ELASTOCENE” може да се използва и като парна бариера, върху която да се положат платната топлоизолация. Горният завършващ слой от „Texflamina” осигурява голяма здравина и надеждност при монтажа на топлоизолационните платна посредством лепила от горещ оксидиран битум, битумни лепила за студено полагане и полиуретанови лепила. „MINERAL ELASTOCENE POLYESTER” се полага като последен (видим) пласт.