Изтегли нашата презентация
Черноморски център
за хидроизолации

Виокопрофилана ламарина

Високопрофилната ламарина е икономически изгодно решение за покрива за постигане на дълги разстояния между опорите. Заедно с това се елиминират вторичните стоманени конструкции. Тя може да бъде проектирана и като обшивка под напрежение, за да разпредели хоризонталните натоварвания върху конструкцията или фундаментите.

Предлагана в богата гама от профили с голяма височина, покрития и завършеци, тя осигурявамного конструктивни възможности за разнообразни приложения. Може да бъде използвана при строителство на промишлени сгради, на сгради за развлечения и отдих, на обществени сгради, офис сгради, проекти за реновиране.