Изтегли нашата презентация
Черноморски център
за хидроизолации

Продукти

Газови горелки за битумна хидроизолация
Битумни хидроизолации
Високопрофилна ламарина
Топлоизолационни системи за покриви
Инжекционни технологии
Тавански стълби
Покривни водоотвеждащи системи
Битумни керемиди
Противообледенителни системи