Изтегли нашата презентация
Черноморски център
за хидроизолации

Битумни хидроизолации

Битумната хидроизолация е широко познат на пазара материал, който се използва за хидроизолация на плоски покриви на жилищни и промишлени сгради и съоръжения, хотели, частни домове и т.н.

Битумните мембрани биват два вида в зависимост от техническите им характеристики и състава им:

- АPP мембрани - с които може да се работи по общо казано „в по-топло време”, подходящи са за употреба в почти всички географски райони, особено на места с необходимост от висока учтойчивост на топлина, слунчеви лъчи и стареене. Затова АРР мембраните се използват за работа при плюсови температури.

Някои от тези мембрани, които притежават по-добра гъвкавост при ниски температури, могат да се съпоставят SBS класовете, но това зависи от конкретните технически характеристика на всяка марка мембрана. Тези мембрани се състоят от дестилиран битум, модифициран с еластомерни полимери, атактен полипропилен (АРР) и стабилизиращ пълнител.

-SBS мембрани– с много добра огъваемост, могат да се полагат приниски минусови температури и зимни климатични температури. Тези мембрани се състоят от висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластомерни полимери, стирен бутадиен стирен (SBS) и стабилизиращ пълнител.

Тези мембрани могат да се полагат при различен температурен диапазон – до -15, -20 или -25°С в зависимост от конкретния им състав, прозиводител и марка.

И двата вида мембрани могат да се използват за хидроизолация на основи и покриви на сгради от всякакъв тип.

Битумната мембрана може да изпълни като двупластова система от първи подложен слой и втори завършващ слой с посипка.

 

Ние от фирма „Братя Георгиеви” ЕООД Ви предлагаме и едно ново решене - еднопластова италианска мембрана, която е с по-голяма дебелина на слоя и е разработена, за да замести традиционните два пласта хидртоизолация. Вместо два пласт – без и с посипка се полага един пласт, който ги замества т.е. притежава в пъти по-добри технически характеристики и по този нчин спестява средства от монтаж на два пласта изолация.

Мембраната е 4,5кг/м2, със сива минерална посипка, SBS -15°C.

 

За поставянето на битумни мембрани за хидроизолация са важни видът и състоянието на повърхността, върху която се полагат, но и оборудването, което ще се използва за монтаж. 

При полагане на битумна изолация върху бетонова основа първо се грундира повърхността, за да се хомогенизира и подготви за газо-пламъчно залепване. Грундът трябва да е напълно изсъхнал, за да може да се премине към полагане на битумната хидроизолация. 

Използването на качествен инструмент гарантира, че битумната мембрана ще бъде залепена газо-пламъчно на 100% и впоследствие няма да се получат „отвори” или разлепване на изолацията по местата на снаждане или вертикално обръщане.

Белези, по които да разпознаете подходящата и надеждна газова горелка за битумна мембрана:

-  Устойчив на вятър електронен стартер

-  Мощната газова горелка със син цвят на пламъка е сигурна гаранция за перфектно нагряване на битумната мембрана. Препоръчително е мощността на газовата горелка да бъде между 105.000 и 500.00 BTU /Британски топлинни единици/.

-   Удобна ръкохватка

-   Тяло от солиден месинг

Указания срок на гаранция от производителя е също много важно условие за качеството на оборудването!

За оборудването за монтаж на битумни хидроизолации можете да разгледате нашата секция газови горелки за битумна хидроизолация или се обадете на тел. 0885/ 33 33 85 за повече информация. 

Сайтът използва cookies. Продължавайки да използвате сайта Вие се съгласяванте с използваните от нас бисквитки.Приемам